nova banka kreditiNova banka Vam omogućava jednostavno i brzo rješavanje stambenog pitanja kupovinom stana ili kuće, izgradnjom ili rekonstrukcijom kuće, odnosno opremanjem životnog prostora.

Pored kredita iz Investiciono razvojne banke RS, sa nominalnim kamatnim stopama od 3,39% do 3,99% (EKS od 3,53% do 4,15%) korisnicima nudimo Kredite iz vlastitih sredstava Banke sa nominalnim kamatnim stopama već od 3,5% (EKS 5,96%).

Stambeno poslovni objekat Centar 6

Novi Stambeno-poslovni objekat CENTAR 6 nalazi se u u završnoj fazi izgradnje te sa sigurnošću možemo kazati da će objekat biti završen u predviđenom roku.