Novi Stambeno-poslovni objekat CENTAR 1 nalazi se u lici KRALJA PETRA PRVOG kod DOBOJINVEST-a. U neposrednoj blizini objekta nalazi se prostran parking i novootvoreni tržni centar ĐURIĆ MBB. Idealan položaj stambenog objekta CENTAR I ogleda se upravo u njegovoj centralnoj poziciji; blizini gradske administracije, gradskog parka, kulturnih i sportskih sadržaja... , tako da predstavlja najfrekventniji dio grada tokom godine.

Novo na tržištu - Stambeno poslovni objekat centar 1

Novi Stambeno-poslovni objekat CENTAR 1 nalazi se u lici KRALJA PETRA I kod DOBOJINVESTA. U neposrednoj blizini objekta nalazi se prostran parking i novootvoreni tržni centar ĐURIĆ.